06-08-2019: Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη (1.500) Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία

7 Αυγούστου 2019

 Δείτε την προκήρυξη εδω