Σήμερα η τελευταία μέρα υποβολής των δικαιολογητικών των Στρατιωτικών Σχολών

10 Μαΐου 2018

Σύμφωνα με τη προκήρυξη ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ του 2018 σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία για τους υποψηφίους των Στρατιωτικών Σχολών (Έλληνες του Eσωτερικού) , για να στείλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο εξεταστικό κέντρο της επιλογής τους (σφραγίδα ταχυδρομείου). 

Παρακάτω παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των υποψηφίων  και των εξετάστικών κέντρων:

 

Έλληνες Εσωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών έως Πέμπτη 10 Μαι 18 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως Παρασκευή 25 Μαι 18.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως Τρίτη 5 Ιουν 18 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): Παρασκευή 15 Ιουν 18.

 

Έλληνες Εξωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 13 Ιουλ 18 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως Τετάρτη 18 Ιουλ 18.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 27 Ιουλ 18 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): Τετάρτη 8 Αυγ 18.