Αριθμός εισακτέων στη Σχολή Aξιωματικών Nοσηλευτικής (Σ.Α.Ν) 2018

9 Μαΐου 2018

Ο αριθμός των εισακτέων στη Σ.Α.Ν σύμφωνα με την προκήρυξη ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ για το 2018 βρίσκεται στον παρακάτω πίνακα: