Αριθμός εισακτέων στη Στρατιώτικη Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ) 2018

8 Μαΐου 2018

Ο αριθμός των εισακτέων στη Σ.Σ.Α.Σ σύμφωνα με την προκήρυξη ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ για το 2018 βρίσκεται στους παρακάτω πίνακες: