Αριθμός εισακτέων στη Σχολη Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α) 2018

7 Μαΐου 2018

Ο αριθμός των εισακτέων στη Σ.Μ.Υ.Α σύμφωνα με την προκήρυξη ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ για το 2018 βρίσκεται στους παρακάτω πίνακες: