Αριθμός εισακτέων στη Σχολη Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Μ.Υ) 2018

2 Μαΐου 2018

Ο αριθμός των εισακτέων στη Σ.Μ.Υ σύμφωνα με την προκήρυξη ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ για το 2018 βρίσκεται στους παρακάτω πίνακες: