Κανονισμοί προπτυχιακών σπουδών για τις σχολές των Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

22 Μαρτίου 2018

Δημοσιεύτηκαν οι νέοι κανονισμοί των προπτυχιακών σπουδών των Σχολών των Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Για να διαβάσετε τους νέους κανονισμούς ακολουθείστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας