Ναυτική Εκπαίδευση

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται Χειμερινοί Εκπαιδευτικοί Πλόες (ΧΕΠ)

  • με πλοία του Στόλου (Φρεγάτες (Φ/Γ),
  • Πλοία Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ),
  • Ταχέα Περιπολικά Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ),
  • Υποβρύχια (Υ/Β) και Ναρκαλιευτικά (Ν/Α).

Σκοπός των ΧΕΠ είναι η απόκτηση ναυτικών-επιχειρησιακών γνώσεων και εμπειρίας καθώς και η εξοικείωση με το πλοίο.
Εκπαιδευτικοί πλόες εκτελούνται επίσης με τα τρία Ιστιοφόρα (Ι/Φ) που διαθέτει η Σχολή στην περιοχή του Σαρωνικού και έχουν σκοπό την εξοικείωση των Δοκίμων με το θαλάσσιο στοιχείο, την εκμάθηση ιστιοπλοΐας και την ψυχαγωγία.

Στα πλαίσια της ναυτικής εκπαίδευσης εντάσσεται και ο θερινός εκπαιδευτικός πλους.

Επιπλέον, υπάρχουν δύο προσομοιωτές ναυτιλίας (προσομοιάζουν τις γέφυρες των πλοίων, με όλες τις συσκευές που υπάρχουν μέσα σε αυτή), ένας στη Σχολή και ένας στο Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας (Περιοχή Σκαραμαγκά), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση όλων των τάξεων των Δοκίμων. Τέλος, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο κάθε τάξη εκτελεί πυρά Φορητού Οπλισμού με τυφέκια G3 σε πεδίο βολής. Πυρά επίσης εκτελούνται και κατά τη διάρκεια των Θερινών Εκπαιδευτικών Πλόων.

Οδηγοί Σπουδών Ναυτικής Εκπαίδευσης

Τα έξοδα φοίτησης, βαρύνουν το Δημόσιο, ενώ από τον πρώτο μήνα οι σπουδαστές λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα. Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής. Οι Δόκιμοι καθ' όλο το έτος λαμβάνουν τέσσερις μακράς διάρκειας άδειες:

  • την περίοδο των Χριστουγέννων / Πρωτοχρονιάς για δυο εβδομάδες,
  • την περίοδο του Πάσχα, περίπου μία εβδομάδα
  • και δυο περιόδους πριν και μετά του Θερινού Εκπαιδευτικού Πλου, περίπου δέκα ημερών εκάστη.

Οι απόφοιτοι υποχρεούνται να παραμείνουν στο στράτευμα για οκτώ έτη.

Τι είναι ο δείκτης μάζας σώματος;

Τι είναι ο δείκτης μάζας σώματος;

Ο ορισμός Δείκτης Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) είναι μια γενική ιατρική ένδειξη για τον υπολογισμό του βαθμού παχυσαρκίας ενός ατόμου ή καλύτερα από την απόκλιση του από το ιδανικό βάρος.