Φοίτηση

Η φοίτηση των σπουδαστών διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα και χωρίζεται σε τρία (3) εκπαιδευτικά έτη. Τα δύο πρώτα διαιρούνται σε δύο αυτοτελή εξάμηνα το καθένα και το τρίτο εκπαιδευτικό έτος περιλαμβάνει το τελευταίο εξάμηνο εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική και αποσκοπεί:

  • στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση,
  • στη γενική εγκυκλοπαιδική μόρφωση και διαπαιδαγώγηση,
  • στη γνώση της νομικής επιστήμης,
  • στο χειρισμό των όπλων και χρήση αυτών
  • και στη βελτίωση της φυσικής αγωγής και εκμάθηση τεχνικών αυτοπροστασίας.

Οι πρωτοετείς δόκιμοι αστυφύλακες υφίστανται στην βασική εκπαίδευση, όπως και οι δόκιμοι υπαστυνόμοι. Μετά την ολοκλήρωσή της δίνουν τον προβλεπόμενο όρκο σε επίσημη τελετή και ακολουθεί η παρακολούθηση του τακτικού εκπαιδευτικού προγράμματος εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής τους εκπαίδευσης (Α΄, Β΄ και Γ΄ Εξάμηνο), οι δόκιμοι αστυφύλακες διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής.

Στους δόκιμους Αστυφύλακες διδάσκονται τα κάτωθι μαθήματα:

μαθηματα

Οι δόκιμοι αστυφύλακες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, εκπαιδεύονται επίσης σε θέματα Οπλοτεχνικής-Σκοποβολής για την ορθή χρήση των όπλων. Η εκπαίδευση στη χρήση των όπλων γίνεται τόσο υπό συνθήκες πραγματικών καταστάσεων, όσο και υπό συνθήκες προσομοίωσης με ειδικά μηχανήματα.
Η αποτυχία στο μάθημα της Οπλοτεχνικής-Σκοποβολής συνιστά λόγο αποβολής του δοκίμου από τη Σχολή Αστυφυλάκων, όπως συμβαίνει σε πολλές Αστυνομικές Ακαδημίες άλλων χωρών.

Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες που φοιτούν στο Ε΄ εξάμηνο σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) ως και δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού των εκπαιδευομένων, δύναται κατά την διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης να παρακολουθούν ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στις Σχολές και στα κέντρα εκπαίδευσης των Ενόπλων δυνάμεων. Ειδικότερα, οι Δόκιμοι Αστυφύλακες παρακολουθούν ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στο κέντρο εκπαίδευσης ανορθόδοξου πολέμου ( ΚΕΑΠ ) Ρεντίνας – Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Ειδικών Δυνάμενων του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Κατά την πρακτική τους εκπαίδευση οι Δόκιμοι Αστυφύλακες υφίστανται εκπαίδευση σε αντικείμενα αστυνομικού ενδιαφέροντος σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας (Γ΄, Δ΄ και Ε΄ εξάμηνο) μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο Αυγούστου. Έπειτα ακολουθούν εκ νέου σύντομο πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης, υποβάλλονται σε γραπτές πτυχιακές εξετάσεις και αποφοιτούν από τη Σχολή.

Για την ευρύτερη μόρφωση των δοκίμων προβλέπεται: η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων σε αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους και μουσεία, πολεμικές εγκαταστάσεις και άλλους χώρους επαγγελματικού ή επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Για την ψυχαγωγία τους οργανώνονται θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις, συναυλίες, αθλητικοί αγώνες και διαλέξεις εντός ή εκτός της Σχολής. χορευτικές συγκεντρώσεις, χοροεσπερίδες. Οι δόκιμοι Αστυφύλακες συμμετέχουν, ως συγκροτημένα τμήματα, σε παρελάσεις και αγήματα απόδοσης τιμών. Επίσης παρίστανται ως αντιπροσωπεία σε τελετές, διαλέξεις και εορτές.

Λόγω του ότι οι σύγχρονες μορφές Αστυνόμευσης επιβάλλουν την γνώση μεθόδων, τεχνικών και μέσων που υποβοηθούν στην άσκηση – εκτέλεση των αστυνομικών καθηκόντων και η γνώση οδήγησης δίκυκλης μοτοσικλέτας πρέπει να αποτελεί δεξιότητα των αστυνομικών. Με Απόφαση του κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας αποφασίστηκε η συμμετοχή των εκπαιδευομένων Δοκίμων Αστυφυλάκων σε πρόγραμμα εκμάθησης οδήγησης δίκυκλης μοτοσικλέτας.

Τι είναι ο δείκτης μάζας σώματος;

Τι είναι ο δείκτης μάζας σώματος;

Ο ορισμός Δείκτης Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) είναι μια γενική ιατρική ένδειξη για τον υπολογισμό του βαθμού παχυσαρκίας ενός ατόμου ή καλύτερα από την απόκλιση του από το ιδανικό βάρος.