Λίστα Επιτυχόντων 2015-2016

Ονοματεπώνυμο Πέρασε τα όρια
των Αγωνισμάτων
Πέτυχε στη Σχολή

Σωτηριάδου Γεωργία

Σωμάτων Στρατού

Σ.Α.Ν

Παπαδημητρίου Αποστολια

Όπλων και Σωμάτων Στρατού

Σ.Υ.Δ

Καούνη Άννα

Όπλων και Σωμάτων Στρατού

Σ.Μ.Υ  Σώματα

Μόκαλης Περικλής

Όπλων και Σωμάτων Στρατού

Σ.Μ.Υ  Όπλα

Μπογιατζόγλου Ευθύμης

Όπλων και Σωμάτων Στρατού

Σ.Μ.Υ  Όπλα

Μπαδέκας Νεκτάριος

Όπλων και Σωμάτων Στρατού

Σ.Ν.Δ 3648/01

Δημητριάδης Γιάννης

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης

Μουλαδούδης Θανάσης

Τ.Ε.Φ.Α.Α

Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής

Αλεξίου Άγγελος

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών

Λεμοντσής Νίκος

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών

Ναάς Αλέξης

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής

Μητκάκης Γιάννης

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής

Σαχίνης Χρυσόστομος

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών

Σαπλαχίδης Γιάννης

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών

Κεβεντζίδου Μαρία

Όπλων και Σωμάτων Στρατού

Ιατρική Σχολή Αλεξανδρούπολης

Μπιτζένη Άννα

Όπλων και Σωμάτων Στρατού

Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης

Στούμπου Ροδούλα

Όπλων και Σωμάτων Στρατού

Χημικό Θεσσαλονίκης

Λιουτά Ελένη

Σωμάτων Στρατού

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Αλεξανδρή Μαριαλένα

Όπλων και Σωμάτων Στρατού

Γεωπονία Θεσσαλονίκης

Μάτσκου Νίκη

Όπλων και Σωμάτων Στρατού

Πληροφορική με Εφαρμογές Βιοιατρικής

Ζάββα Χριστιάνα

Σωμάτων Στρατού

Λογιστικής και χρηματοοικονομικής Θεσσαλονίκης

Μπαζούκας Κλέαρχος

Αστυνομίας και Πυροσβεστικής

Χρηματοοικονομικό Θεσσαλονίκης

Δούμπαλα Δήμητρα

Αστυνομίας και Πυροσβεστικής

Μηχανολόγων Τοπογράφων Α.Π.Θ