Τομείς Στρατιωτικής, Αστυνομικής, Λιμενικής, Ναυτικής και Ναυτιλιακής Εκπαίδευσης

Ο Τομέας της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης λειτουργεί με μέριμνα της Σ.Ν.Δ. σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Οργανισμό της και στο Πρόγραμμα Σπουδών αυτής και περιλαμβάνει την στρατιωτική και φυσική αγωγή.

Ο Τομέας της Αστυνομικής Εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  1. Αστυνόμευση και ασφάλεια
  2. Λιμενική αστυνομία
  3. Επιχειρήσεις Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ.
  4. Επαγγελματική δεοντολογία και λοιπά θέματα Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ.

Κορυφαία Ομάδα

Κορυφαία Ομάδα - έκαστος στο είδος του
Γύρω από τον Γιάννη Διαμαντή εργάζονται εκλεκτοί προπονητές, γυμναστές και ειδικοί επιστήμονες, όλοι αφοσιωμένοι στο στόχο της επιτυχίας των υποψηφίων.