Τομείς Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης

 1. Τομέας ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνιών
  α.Ηλεκτρονική
  β.Τεχνολογία ασύρματων συστημάτων
  γ.Τηλεπικοινωνίες και δίκτυα
 2. Τομέας ναυπηγικής και ναυτικής μηχανολογίας
  α.Ναυπηγία
  β.Ναυτική μηχανολογία
  γ.Ναυτικές μηχανές
 3. Τομέας εφαρμοσμένης μηχανικής και ναυτικών υλών
  α.Εφαρμοσμένη μηχανική
  β.Επιστήμη & τεχνολογία των ναυτικών υλικών
  γ.Τεχνολογία καυσίμων και λιπαντικών
 4. Τομέας ηλεκτροτεχνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών
  α.Ηλεκτροτεχνία
  β.Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
 5. Τομέας μαθηματικών
  α.Άλγεβρα
  β.Γεωμετρία
  γ.Μαθηματική ανάλυση
  δ.Πιθανότητες  - στατιστική
  ε.Μαθηματική μοντελοποίηση
  στ.Επιχειρησιακή έρευνα
 6. Τομέας φυσικών επιστημών
  α.Γενική και εφαρμοσμένη φυσική
  β.Γενική χημεία και εφαρμογές
 7. Τομέας ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και διοίκησης
  α.Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
 8. Τομέας δικαίου
 9. Τομέας ναυτιλίας και θαλάσσιων επιστημών

 

 

 

Πρόγραμμα νίκης

Πρόγραμμα νίκης
Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα που εξασφάλισε την επιτυχία σε πάνω από 5800 υποψηφίους -το πρόγραμμα του Γιάννη Διαμαντή, του γυμναστή-εκπαιδευτή που οργάνωσε την πρώτη αθλητική προετοιμασία στην Ελλάδα.