Σχολεία Λιμενικού Σώματος

Στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή κατατάσσονται και Αξιωματικοί που δεν φοιτούν στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων αλλά εκπαιδεύονται στα Σχολεία του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής κατόπιν σχετικής προκήρυξης.

Τι είναι ο δείκτης μάζας σώματος;

Τι είναι ο δείκτης μάζας σώματος;

Ο ορισμός Δείκτης Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) είναι μια γενική ιατρική ένδειξη για τον υπολογισμό του βαθμού παχυσαρκίας ενός ατόμου ή καλύτερα από την απόκλιση του από το ιδανικό βάρος.