Βάσεις

Γενικό Λύκειο

 

Σχολές Λιμενικού Σώματος
Σχολή Κατηγορία Βάση 2021 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Γενική Σειρά 18.120
1ο, 2ο, 3ο, 4ο
881
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Ειδ.κατηγορία Α&Β 18.001 1ο, 2ο, 3ο, 4ο 881
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γενική Σειρά 16.371 1ο, 2ο, 3ο, 4ο 882
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Ειδ.κατηγορία Α&Β 16.049 1ο, 2ο, 3ο, 4ο 882

 

ΕΠ.ΑΛ

Σχολές Λιμενικού Σώματος
Σχολή Κατηγορία Βάση 2021 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γενική Σειρά 18.255 1ο, 2ο, 3ο, 4ο 882