Συγγραφή κειμένου Αυτοπαρουσίασης

Με την Αυτοπαρουσίαση σκοπός είναι να διαπιστωθεί η ικανότητα του ατόμου να περιγράψει μέσα σε λίγο χρόνο τον εαυτό του, να προβάλλει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά (θετικά ή αρνητικά) και τις αξίες του, να δημιουργεί καλές εντυπώσεις για τον εαυτό του. Παράλληλα όμως πρέπει να αποφύγει να χρησιμοποιήσει χαρακτηρισμούς που δεν είναι συμβατοί με τα θέλω των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η μη παράθεση κάποιων αρνητικών χαρακτηριστικών δεν αξιολογείται θετικά. Υπάρχουν βεβαίως και εδώ συμβατά και μη - αρνητικά χαρακτηριστικά.