Προοπτικές Εξέλιξης

Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός του Σμηνία.

Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό, που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις είναι:

  • Στο βαθμό του Σμηνία τρία (3) χρόνια
  • Στο βαθμό του Επισμηνία τρία (3) χρόνια
  • Στο βαθμό του Αρχισμηνία τρία (3) χρόνια 
  • Στο βαθμό του Ανθυπασπιστή τέσσερα (4) χρόνια

Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Σμηνάρχου

Ελένη Παπαδοπούλου

Ελένη Παπαδοπούλου

Όταν η προσπάθεια συνάντησε την επιμονή ,μια ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ,….
….αυτή του ΔΙΑΜΑΝΤΗ!!!
….και οι 4 είστε ΥΠΕΡΟΧΟΙ ,πάνω απ’όλα , ΑΝΘΡΩΠΟΙ & ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ!!!
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

Δείτε όλα τα testimonials