ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ (40ης ΣΕΙΡΑΣ/2019) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

30 Αυγούστου 2019