Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Η χειμερινή περίοδος περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικά τετράμηνα. Μετά το τέλος κάθε εκπαιδευτικού τετραμήνου οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις. Συνοπτικά η διάρθρωση της παρεχόμενης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, περιλαμβάνει :

Τη Βασική Θεωρητική Εκπαίδευση, στο 1ο Τετράμηνο μετά την κατάταξή τους, στη διάρκεια του οποίου οι Δόκιμοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας, διδάσκονται "Βασικά Θεωρητικά Μαθήματα".

Την Ειδική Θεωρητική Εκπαίδευση, που διαρκεί τα υπόλοιπα τρία (3) Χειμερινά Τετράμηνα, στη διάρκεια των οποίων, οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί εκπαιδεύονται σε θέματα της ειδικότητάς των, σύμφωνα με τους αντίστοιχους Κανονισμούς Εκπαιδεύσεως.

Την Πρακτική Εκπαίδευση σε εργαστήρια, συνεργεία του Ναυστάθμου και σε Πολεμικά Πλοία, για τα αντικείμενα της ειδικότητάς τους.

Διδασκόμενα Μαθήματα

Οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί της Α' Τάξεως, μετά το πέρας της προπαίδευσης αρχίζουν την παρακολούθηση της χειμερινής εκπαιδευτικής περιόδου του 1ου έτους. 
Τα διδασκόμενα μαθήματα διακρίνονται σε τρεις κατηγόριες όσον αφορά την βαθμολογία τους:

α.Θεωρητικά βασικά (Α.Ο.Β. 200)
β.Θεωρητικά μη βασικά και εργαστηριακά (Α.Ο.Β 160)
γ.Πρακτικά (Α.Ο.Β 120)

κι επίσης κατανέμονται και σε επιπλέον δύο κατηγορίες :

ΓΕΝΙΚΑ - που διδάσκονται σε όλους τους σπουδαστές της Σ.Μ.Υ.Ν. ανεξαρτήτως ειδικότητας 
Ενδεικτικά:
1 - Πληροφορική
2 - Διευθυντική
3 - Στρατιωτική Αγωγή
4 - Ναυτική Αγωγή

 

ΕΙΔΙΚΑ - που διδάσκονται σε κάθε μία από τις εξής 8 ειδικότητες
Ενδεικτικά:

1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
- Οικονομία και Λογιστική    - Οργάνωση και Διαχείριση

2. ΑΡΜΕΝΙΣΤΕΣ
- Ναυτιλία και Θαλάσσιες Επιστήμες   - Ναυπηγία

3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
- Ναυτικές Επιχειρήσεις   - Πληροφορική

4. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ
- Ηλεκτρονική   - Ηλεκτροτεχνία

5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
- Ηλεκτρονική   - Ναυτικές Μηχανές

6. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- Ναυτική Μηχανολογία   - Ναυτικές Μηχανές

7. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- Κύματα και Τηλεπικοινωνίες   - Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών

8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
- Ανώτερα Μαθηματικά   - Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών

Κατά τη διάρκεια της Θερινής Εκπαιδευτικής Περιόδου, οι σπουδαστές ΣΜΥΝ παρακολουθούν μαθήματα Ελέγχου Βλαβών (Ε/Β) και στη συνέχεια επιβαίνουν σε Πολεμικό Πλοίο ή Πλοία, προκειμένου να πραγματοποιήσουν το Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου (ΘΕΠ), διάρκειας ενός μηνός περίπου. Η βαθμολογία των μαθημάτων Ε/Β συμπεριλαμβάνεται σε αυτή των μαθημάτων του ΘΕΠ. Κατά τη διάρκεια του ΘΕΠ οι σπουδαστές ΣΜΥΝ εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά και η τελική βαθμολογία σε κάθε μάθημα, όπως αυτό καθορίζεται στον οικείο Κανονισμό Εκπαίδευσης, λαμβάνεται από εξέταση γραπτή, προφορική ή πρακτική, μετά την ολοκλήρωση της ύλης κάθε μαθήματος

 

Ξένες Γλώσσες

Ως προς το μάθημα των ξένων γλωσσών και δεδομένης της ιδιαίτερης βαρύτητας που αποδίδεται σ' αυτό από τη Σχολή, οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες :

α. Τους Έλληνες και Κύπριους, επιπέδου μέχρι First Certificate , που διδάσκονται την αγγλική γλώσσα.

β. Τους Έλληνες και Κυπρίους, κατόχους Advanced ή Proficiency , που διδάσκονται προαιρετικά τη γαλλική γλώσσα, παρακολουθώντας συγχρόνως τμήμα συντήρησης της αγγλικής γλώσσας ή εντάσσονται στο τμήμα Α.Ε.

γ. Τους λοιπούς Δοκίμους Υπαξιωματικούς ξένων χωρών (αλλοδαπούς) που διδάσκονται την ελληνική γλώσσα.

Κατά την διδασκαλία των ξένων γλωσσών οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί (Έλληνες και Κύπριοι) όλων των ειδικοτήτων κάθε τάξης διαιρούνται σε τμήματα ξένων γλωσσών σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας.

Κατερίνα Πανώρα

Κατερίνα Πανώρα

Το μόνο που έχω να πω είναι ότι φέτος δεν προσπάθησα μόνη μου. Δεν απέτυχα τόσες φορές μέχρι να φτάσω στο στόχο, χωρίς να έχω κάποιον δίπλα να με στηρίζει. Αυτό τα λέει όλα. Ο κάθε προπονητής στο Diamantis Sports School αφιερώνει όλο του το χρόνο για να πετύχουμε εμείς. Οι εύκολες και οι δύσκολες περιπτώσεις. Χρήστο, Χρήστο, Δημήτρη και κύριε Γιάννη..ευχαριστώ.

Δείτε όλα τα testimonials