Τελικός αναμορφωμένος πίνακας πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, του διαγωνισμού πρόσληψης Ειδικών Φρουρών 2019

4 Οκτωβρίου 2019


Δείτε εδώ τον τελικό αναμορφωμένο πίνακα.