Πίνακας υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί/ες κατά τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις στο πλαίσιο του διαγωνισμού πρόσληψης Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία και σχετική Ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

15 Οκτωβρίου 2019

Δείτε εδώ τον πίνακα.

Δείτε εδώ τη σχετική Ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.