Βάσεις

Γενικό Λύκειο

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Σ.Ν.Δ
Σχολή Κατηγορία Βάση 2019 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σ.Ν.Δ Μάχιμοι Γενική Σειρά 16.895 2ο 811
Σ.Ν.Δ Μάχιμοι Ειδ.Κατηγορία 3648/α 15.515 2ο 811
Σ.Ν.Δ Μάχιμοι Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 811
Σ.Ν.Δ Μηχανικοί Γενική Σειρά 17.463 2ο 816
Σ.Ν.Δ Μηχανικοί Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.330 2ο 816
Σ.Ν.Δ Μηχανικοί Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 816

 

 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού Σ.Μ.Υ.Ν
Σχολή Κατηγορία Βάση 2019 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σ.Μ.Υ.Ν Γενική Σειρά 14.557 2ο, 4ο 864
Σ.Μ.Υ.Ν Ειδ.Κατηγορία 3648/α 13.388 2ο, 4ο 864
Σ.Μ.Υ.Ν Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο, 4ο 864

 

 

ΕΠΑΛ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού Σ.Μ.Υ.Ν
Σχολή Κατηγορία Βάση 2019 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σ.Μ.Υ.Ν Γενική Σειρά 16.210 2ο, 4ο 864
Σ.Μ.Υ.Ν Ειδ.Κατηγορία 3648/α 15.290 2ο, 4ο 864
Σ.Μ.Υ.Ν Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο, 4ο 864