Ανωτατοποιείται (4ετής) η Σχολή Πυροσβεστών και ιδρύεται Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων

2 Φεβρουαρίου 2020

Την ίδρυση  Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων,  που διαρθρώνεται στην Πυροσβεστική Ακαδημία, στην Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας και στο Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων, προβλέπει το άρθρο 39 του Σχεδίου Νόμου του υπουργείου  Προστασίας του Πολίτη, που κατατέθηκε προς ψήφιση  στη Βουλή.

Παράλληλα  η Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας , που σήμερα είναι είναι ισότιμη με τις μεταδευτεροβάθμιες Σχολές, ανωτατοποιείται.

Επιμηκύνεται ο χρόνος φοίτησης της  Σχολής  από 2,5 σε 4 έτη.

Επίσης με το ίδιο άρθρο του Σχεδίου Νόμου ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τα εκπαιδευτικά όργανα , το προσωπικό, ο τρόπος εισαγωγής φοιτητών στις Σχολές από τις οποίες αποτελείται ( Σχολή Αξιωματικών, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης, σχολής Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών-Στελεχών) και  την  κατάρτιση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Περαιτέρω , μέσω συγκεκριμένης ρύθμισης , η Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας , που παρότι προβλέφθηκε στο νόμο 4249/2014 ουδέποτε λειτούργησε, μετασχηματίζεται σε Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας, στην οποία θα εκπαιδεύονται εθελοντές πολιτικής προστασίας , στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και, υποχρεωτικώς, υπαλληλοι των ΟΤΑ και δημόσιων φορέων που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και πολίτες.
 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 39

Πηγή: https://www.esos.gr/