Εξέλιξη

Στους κατόχους πτυχίου Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού μπορούν να ανατίθενται:

α. Η διδασκαλία της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στα αθλητικά σωματεία και στους χώρους δουλειάς και κοινωνικής δραστηριότητας.

β. Η διδασκαλία μαθημάτων συναφών με την Επιστήμη Φυσικής Αγωγής.

γ. Η εφαρμογή της άσκησης με στόχο την προαγωγή της φυσικής κατάστασης και της υγείας σε όλες τις ηλικίες και όλο το φάσμα του πληθυσμού, σε υγιή άτομα αλλά και με ειδικές ικανότητες, καρδιαγγειακά νοσήματα και χρόνιες παθήσεις.

Αναλυτικότερα :

Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι πολλές και μπορούν να διακριθούν βάσει της κατεύθυνσης που έχει επιλεγεί από τον κάθε φοιτητή. Όλοι οι απόφοιτοι του Τμήματος, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, μπορούν να εργαστούν ως Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά σχολεία. Επίσης, μπορούν να ιδρύσουν ιδιωτικές επιχειρήσεις γυμναστηρίων ή να εργαστούν σαν προπονητές σε ομάδες ή σε προγράμματα αθλητισμού για όλους που υλοποιούνται από διάφορους φορείς κλπ. Ωστόσο, ανάλογα με την κατεύθυνση και την ειδικότητα που παρακολουθούν, προετοιμάζονται ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διαφορετικών τομέων κι επαγγελμάτων.

  • Όσοι έχουν ακολουθήσει την Κατεύθυνση της Προπονητικής μπορούν να απασχοληθούν ως προπονητές επαγγελματικών και ερασιτεχνικών ομάδων σε διάφορα αθλήματα, ως προπονητές φυσικής κατάστασης επαγγελματικών ομάδων ενώ μπορούν να απασχοληθούν σε αθλητικές κατασκηνώσεις, σε φυσικοθεραπευτήρια και άλλα εργαστήρια.
  • Όσοι έχουν επιλέξει την Κατεύθυνση της Άσκησης σε Ειδικούς Πληθυσμούς μπορούν να εργαστούν σε σχολεία ειδικής αγωγής, όπως σε σχολές κωφών, τυφλών, ακόμη και σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ιδιωτικά νηπιαγωγεία, παιδότοπους κλπ.
  • Τέλος όσοι επέλεξαν την Κατεύθυνση της Αθλητικής Αναψυχής και Χορού και σύμφωνα πάντα με τις γνώσεις που διαθέτουν μπορεί να εργαστούν ως στελέχη σε αθλητικούς συλλόγους κι ενώσεις , σε ξενοδοχεία με προγράμματα άθλησης- animation, σε ιδιωτικά αθλητικά clubs, σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού καθώς επίσης σε σχολές χορού και συλλόγους παραδοσιακών χορών.