Φοίτηση

Το Τμήμα δέχεται 120 περίπου φοιτητές κάθε χρόνο και σήμερα ο αριθμός των ενεργών φοιτητών φτάνει τους 550. Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι 40 ανά ακαδημαϊκό έτος, ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν 20 υποψήφιοι διδάκτορες.

Το πρόσφατα διαμορφωμένο τετραετές πρόγραμμα καλλιεργεί την ανταγωνιστικότητα και ανταποκρίνεται με επάρκεια στις εθνικές και διεθνείς τάσεις που θέλουν απόφοιτους με περισσότερη εκπαίδευση και λιγότερη κατάρτιση. Οι διαλέξεις τουλάχιστον 55 μαθημάτων έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, ενώ πολλοί προπτυχιακοί φοιτητές εμπλέκονται σε διάφορες ερευνητικές εργασίες σε μία προσπάθεια εναρμόνισης με τις προϋποθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης της ΑΔΙΠ. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα [«Άσκηση & Υγεία», «Άσκηση & Ποιότητα Ζωής», το αγγλόφωνο «Sport and Exercise Psychology» (μέσω Erasmus Mundus) , και το «Ψυχολογία της Άσκησης»] που ήδη λειτουργούν έχουν υιοθετήσει πολλές καινοτόμες δράσεις, όπως: επιλογή διδασκόντων με βάση το επιστημονικό τους προφίλ, διδασκαλία και σεμινάρια από επιστήμονες του εξωτερικού (τουλάχιστον 20 ειδικοί έχουν επισκεφθεί τα Τρίκαλα τα τελευταία χρόνια καλύπτοντας μέχρι και το 10% των διδακτικών ωρών), εγγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών απ’ όλο τον κόσμο με υποτροφίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισαγωγή του θεσμού του εξωτερικού εξεταστού/συμβούλου, παρακολούθηση εργαστηρίων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ενθάρρυνση φοιτητών για κατάθεση διατριβής στην αγγλική γλώσσα, και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για διδασκαλία, μελέτη και έρευνα.

Το Τμήμα διαθέτει τρία θεσμοθετημένα εργαστήρια τα οποία παράγουν το 90% των δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών και φιλοξενούν σχεδόν το 100% των διδακτορικών φοιτητών. Στο πλαίσιο διασφάλισης της αριστείας, τουλάχιστον ένα εργαστήριο έχει πιστοποιηθεί κατά ISO9001:2008, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα εργαστήρια. 

Η δόμηση του προγράμματος βασίζεται, σε γενικές γραμμές, σε υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα τα οποία οι φοιτητές επιλέγουν διαμορφώνοντας, ως ένα σημείο, ο καθένας το δικό του πρόγραμμα σπουδών. Η δυνατότητα επιλογής από τους φοιτητές αυξάνεται προοδευτικά μετά το Α΄ Εξάμηνο και ιδιαίτερα μετά το Δ΄ μέχρι το Η΄ Εξάμηνο. Έτσι, για παράδειγμα, στο Α΄ Εξάμηνο όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και προοδευτικά δίνονται στους φοιτητές μια ποικιλία επιλογών στον καθορισμό του προγράμματος σπουδών τους, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις δυνατότητές τους όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα.
Ιδιαίτερη σημασία οφείλουν οι φοιτητές να δώσουν στην κατανόηση του συστήματος που αφορά στον καταμερισμό της βαρύτητας και του όγκου εργασίας ανά εξάμηνο που καθορίζεται με τις διδακτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα, καθώς σ’ αυτό βασίζονται οι επιλογές και δηλώσεις μαθημάτων, ειδικότητας κτλ που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν. Τα δύο πρώτα έτη (τέσσερα εξάμηνα) είναι βασικής κατάρτισης και είναι ίδια για όλους και όλες, ενώ τα επόμενα 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα) είναι έτη κατευθύνσεων και εξειδίκευσης.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι τετραετές και χωρίζεται σε δυο κύκλους σπουδών, η ολοκλήρωση των οποίων είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου. Ο πρώτος κύκλος σπουδών (από το Α΄ μέχρι το Δ΄ Εξάμηνο) περιέχει βασικά μαθήματα των Αθλητικών Επιστημών τα οποία αποτελούν τη βάση για τη δόμηση της γνώσης και της προσωπικής/επαγγελματικής ανάπτυξης στη συνέχεια, ενώ εξασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την κατοχύρωση της πιστοποίησης της παιδαγωγικής επάρκειας των αποφοίτων.

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών (από το Ε΄ μέχρι το Η΄ Εξάμηνο) δίνει αυξημένες δυνατότητες στους φοιτητές να καθορίσουν το πρόγραμμα σπουδών τους με βάση τις δικές τους ανάγκες, δυνατότητες και ενδιαφέροντα.
Έτσι λοιπόν, στην αρχή του Ε΄ Εξαμήνου σε προθεσμίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος, κάθε φοιτητής επιλέγει υποχρεωτικά μια κατεύθυνση που επιθυμεί να παρακολουθήσει. Κάθε κατεύθυνση του προγράμματος σπουδών προάγει τη γνώση και καλλιεργεί δεξιότητες για διαφορετικά ακαδημαϊκά και εργασιακά πεδία. Σε κάθε εξάμηνο της κατεύθυνσης υπάρχουν δυο τουλάχιστον υποχρεωτικά μαθήματα και οι φοιτητές επιλέγουν στη συνέχεια τα μαθήματα που απαιτούνται ώστε να συμπληρώσουν τον απαραίτητο αριθμό διδακτικών μονάδων που είναι 30 ΔΜ ανά εξάμηνο.
 

Οι κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών είναι δυο:
1. Κατεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού (Κ.Α.Α.)
2. Κατεύθυνση Άσκησης, Υγείας και Αναψυχής (Κ.Α.Υ.Α.)

Στην αρχή του ΣΤ΄ εξαμήνου κάθε φοιτητής επιλέγει μια ειδικότητα αποκλειστικά από την κατεύθυνση που παρακολουθεί, αν το επιθυμεί. Κάθε ειδικότητα εντάσσεται στην ανάλογη κατεύθυνση, και ενισχύεται θεωρητικά, πρακτικά και εργαστηριακά από τα μαθήματα της κατεύθυνσης.

Προσφερόμενες Ειδικότητες στην Κατεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού

  1. Ποδόσφαιρο
  2. Καλαθοσφαίριση
  3. Κλασικός αθλητισμός
  4. Κολύμβηση
  5. Πετοσφαίριση

Προσφερόμενες Ειδικότητες στην Κατεύθυνση Άσκησης, Υγείας και Αναψυχής

  1. Άσκηση σε γυμναστήρια και διοίκηση του αθλητισμού
  2. Υπαίθριες δραστηριότητες και χιονοδρομία
  3. Άσκηση και υγεία
  4. Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί
  5. Ειδική Φυσική Αγωγή

 Αξίζει να σημειωθεί πως το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος τυγχάνει ιδιαίτερης εκτίμησης στον επιστημονικό χώρο. Ως απόδειξη αυτού είναι η συγγραφή της πλειοψηφίας των νέων βιβλίων Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας που κυκλοφόρησαν για λογαριασμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στα σχολεία της χώρας μας από το προσωπικό του ΤΕΦΑΑ/ΠΘ. Συγκεκριμένα, από τη σχολική χρονιά 2006-2007 χρησιμοποιούνται στα σχολεία τα βιβλία: Μαθητή Γυμνασίου (Συγγραφείς Ιωάννης Θεοδωράκης, Αθανάσιος Τζαμούρτας, κα.), Καθηγητή Α’ Γυμνασίου (Συγγραφείς: Μάριος Γούδας, Μαίρη Χασάνδρα, Βασίλειος Παπαχαρίσης και Βασίλειος Γεροδήμος), Μαθητή και Καθηγητή Ε’ & Στ’ Δημοτικού (Συγγραφείς:

Νίκος Διγγελίδης, Ιωάννης Θεοδωράκης, κ.α.) και Καθηγητή Β’ & Γ’ Γυμνασίου (Συγγραφείς: Αθανάσιος Παπαιωάννου & συνεργάτες).

Επιπλέον, το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Π.Θ. είχε την επιστημονική ευθύνη του πανελλαδικού προγράμματος Καλλιπάτειρα. Από τα σπορ στην καθημερινή ζωή. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Ο στόχος του προγράμματος είναι η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών σε προγράμματα άσκησης, τροποποιημένα έτσι, ώστε να προωθούν: την ισότητα στην κοινωνία, την ανάδειξη του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανοχή στη διαφορετικότητα και την επικοινωνία μεταξύ των πολιτισμών. Στο πρόγραμμα αυτό επιμορφώθηκαν 1870 καθηγητές και καθηγήτριες φυσικής αγωγής οι οποίοι προσλήφθηκαν στα σχολεία για την υλοποίηση του προγράμματος. Η επιμόρφωση ήταν διάρκειας 40 ωρών και διεξήχθη σε 7 πόλεις. Παράλληλα, αναπτύχθηκε ειδικό εκπαιδευτικό - επιμορφωτικό υλικό το οποίο αποτελείται από 1 βιβλίο εκπαιδευτικού και 3 τετράδια δραστηριοτήτων μαθητών.

Τέλος, στα Τρίκαλα λειτουργεί το Ινστιτούτο Σωματικής Απόδοσης και Αποκατάστασης του οποίου ο διευθυντής και στελέχη του προέρχονται κυρίως από μέλη Δ.Ε.Π. του παρόντος Τμήματος.