Φοίτηση

Στην Σ.Σ.Ε. λειτουργεί Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών με κατευθύνσεις Όπλων και Σωμάτων. Η φοίτηση είναι 4ετής και κατανέμεται σε 8 εξάμηνα, ενώ ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι οκτώ (8) χρόνια. Επί συνόλου 39 εβδομάδων εκπαίδευσης ετησίως, τα 2/3(26 εβδομάδες) περιλαμβάνουν ακαδημαϊκή εκπαίδευση και το 1/3(13 εβδομάδες) στρατιωτική εκπαίδευση.

Στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών της Σχολής διδάσκονται μαθήματα όπως:

α. Ακαδημαϊκής φύσεως

   - Νεοελληνική Ιστορία

   - Μαθηματικά

   - Γενική Φυσική

   - Κοινωνική Ψυχολογία

β. Στρατιωτικής φύσεως

   - Στρατηγική - Τεχνική ανάλυση μαχών

   - Στρατιωτική διοικητική

   - Πολιτική Επιστήμη με έμφαση την στρατηγική και αμυντική ανάλυση

 

Η Σχολή προσφέρει ευρεία Ακαδημαϊκή μόρφωση, η οποία συμπληρώνει αλλά και διευρύνει την Στρατιωτική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα της Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης περιλαμβάνει αντικείμενα από ένα ευρύ φάσμα των επιστημών, από Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες μέχρι Εφαρμοσμένες Επιστήμες, από Χημεία σε Ιστορία και από Ψυχολογία σε Μηχανική.

Η Στρατιωτική εκπαίδευση ξεκινά από το πρώτο έτος, οπότε ο Εύελπις υφίσταται Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση και εκπαιδεύεται στην ατομική τακτική. Συνεχίζει τα επόμενα χρόνια και γίνεται άριστος γνώστης στη διοίκηση ομάδος και διμοιρίας και μαθαίνει τα στοιχεία οργάνωσης και λειτουργίας του Λόχου Πεζικού. Η Στρατιωτική εκπαίδευση λαμβάνει χώρα είτε στην περιοχή της Βάρης είτε σε άλλους χώρους ανά την Ελλάδα (Λιτόχωρο Πιερίας, Παρνασσός, κ.λ.π.).
 

Σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση του Εύελπι παίζει η φυσική αγωγή, με σκοπό αφενός την προσωπική ενδυνάμωση του ώστε να ανταπεξέρχεται στις κακουχίες και στον απαιτητικό τρόπο ζωής του στρατιωτικού και αφετέρου τη δυνατότητα λειτουργίας του ως εκπαιδευτού, ο οποίος θα εκπονεί και εκτελεί ένα κατάλληλο, ασφαλές και αποτελεσματικό πρόγραμμα σωματικής αγωγής για τους υφισταμένους του.

Όλα τα έξοδα φοίτησης, δηλαδή ενδιαίτηση, βιβλία, στολές, φαρμακευτική περίθαλψη, βαρύνουν το δημόσιο κι επιπλέον οι φοιτητές, κατά τη διάρκεια φοίτησης λαμβάνουν μικρό μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

Οι σπουδαστές/στριες κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.