Φοίτηση

Η φοίτηση στη σχολή αυξήθηκε από το το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 σε τρία χρόνια.  Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή , Στρατιωτική και Τεχνική.