Προοπτικές εξέλιξης

Όλοι οι σπουδαστές της Σχολής, μετά την επιτυχή περάτωση της Πανεπιστημιακής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης κατανέμονται στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, δηλαδή στον Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό και στην Πολεμική Αεροπορία, καθώς επίσης και στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ονομάζονται αντίστοιχα Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι, Ανθυποσμηναγοί ή Υπαστυνόμοι Β' (οι απόφοιτοι του Ιατρικού Τμήματος) ανάλογα με τον ετήσιο προγραμματισμό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Η κατανομή τους γίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία προβλέπεται από τον κανονισμό της Σχολής κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Οι καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών που αποφοιτούν από τη Σ.Σ.Α.Σ. είναι οι εξής:

- Υποστράτηγος, Υποναύαρχος ή Υποπτέραρχος για τους Ιατρούς και Οικονομικούς,

- Υποστράτηγος για τους Στρατολόγους – Στρατιωτικούς Νομικούς Συμβούλους,

- Ταξίαρχος (Στρατού Ξηράς ή Πολεμικής Αεροπορίας) ή Αρχιπλοίαρχος για τους Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς και Ψυχολόγους