Προοπτικές Εξέλιξης

Οι Ευέλπιδες, εφόσον προάγονται σε κάθε τάξη, αποφοιτούν ονομαζόμενοι Ανθυπολοχαγοί.

Οι Ανθυπολοχαγοί των Όπλων κατατάσσονται σε ένα από τα έξι Όπλα:

1.Πεζικό

2.Τεθωρακισμένα

3.Πυροβολικό

4.Μηχανικό

5.Διαβιβάσεις

6.Αεροπορία Στρατού

 

Οι Ανθυπολοχαγοί των Σωμάτων κατατάσσονται σε ένα από τα τρία Σώματα:

1.Εφοδιασμού μεταφορών

2.Υλικού πολέμου

3.Τεχνικού

 

Ως Αξιωματικοί φοιτούν σε διάφορες στρατιωτικές σχολές του εσωτερικού κι εξωτερικού κι έχουν την δυνατότητα να σπουδάσουν σε άλλα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματά σπουδών. Επίσης, εάν γνωρίζουν κάποια ξένη γλώσσα μπορούν να διεκδικήσουν την φοίτηση τους σε σχολές του εξωτερικού σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του ελληνικού στρατού καθώς και να υπηρετήσουν σε διάφορες θέσεις εξωτερικού όπως στο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ, πρεσβείες, ειρηνευτικές αποστολές κ.α. 

Η Σχολή φιλοξενεί αλλοδαπούς Ευέλπιδες από 15 χώρες, οι οποίοι αποτελούν περίπου το 20% του συνολικού αριθμού των ευελπίδων.

Η πολυεθνικότητα της σύνθεσης προσδίδει στη Σχολή τον ρόλο του πρεσβευτή των ηθών και παραδόσεών μας εκτός Ελληνικών συνόρων. Όλοι οι Ευέλπιδες ακολουθούν το ίδιο έντονο και απαιτητικό πρόγραμμα Στρατιωτικής και Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης ανεξαρτήτως εθνικότητας και φύλου.

Με την εκπαίδευση που παρέχεται στους αλλοδαπούς μαθητές, επιδιώκεται όπως:

• Αυξηθεί ο αριθμός των ικανών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων των βοηθουμένων χωρών.

• Δημιουργηθούν πυρήνες προσωπικού, οι οποίοι ενδεχομένως θα αναλάβουν την εφαρμογή ενός προγράμματος στρατιωτικής εκπαιδεύσεως, μετά την επάνοδο στη χώρα τους.

• Προκληθεί στους εκπαιδευομένους στην Ελλάδα, πνεύμα φιλίας και κατανοήσεως, προς τον Ελληνικό τρόπο σκέψεως, τόσο για τα εθνικά, όσο και για τα διεθνή θέματα.