Προοπτικές Εξέλιξης

Αποφοιτά από τη Σχολή σπουδαστής ο οποίος έτυχε προαγώγιμου βαθμού σε όλα τα πανεπιστημιακά μαθήματα ή της επί πτυχίω εξετάσεις κατά το Πανεπιστήμιο οριζόμενες, σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα της Σχολής και στα προσόντα - διαγωγή της τάξης του.

Οι σπουδαστές που λαμβάνουν αποφοιτήριο της Σχολής ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί, ανάλογα με τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο έχουν κατανεμηθεί. Η διαδικασία της κατανομής πραγματοποιείται στο τέταρτο έτος φοίτησης στη Σχολή. Oι απόφοιτοι της ΣΑΝ καλούνται να διαδραματίσουν πολλαπλούς ρόλους, που απορρέουν από την διττή τους ιδιότητα ως Αξιωματικοί και Νοσηλευτές:

1. Κυρίαρχα του κλινικού νοσηλευτή στις διάφορες Νοσηλευτικές Μονάδες και ειδικά τμήματα των Στρατιωτικών Νοσοκομείων,
2. του κλινικού εκπαιδευτή στα Νοσοκομεία αλλά και της Σχολής ,και
3. Σε επιτελικές και διοικητικές θέσεις ανάλογα με την προϋπηρεσία και τα προσόντα τους.

Συμμετέχουν σε ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εκπαιδεύονται και εξειδικεύονται σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υποστηριζόμενα τόσο από τις Ένοπλες Δυνάμεις, όσο και από το Υπουργείο Παιδείας. Επίσης, αποκτούν γνώσεις  χειρουργικής, παθολογικής, ψυχιατρικής και μπορούν να εξειδικευτούν στην καταδυτική κι αεροπορική νοσηλευτική.
Τέλος, έχουν την δυνατότητα συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια Σχολές, όπως Σχολή Πολέμου Αεροπορίας, Σχολή Εθνικής Άμυνας, Σχολή Κατώτερων Επιτελών Αεροπορίας .

Οι απόφοιτοι της ΣΑΝ έχουν την ευκαιρία για εξειδίκευση: στην Καταδυτική Νοσηλευτική ή στην Αεροπορική Νοσηλευτική καθώς και σε διάφορα σχολεία του Στρατού όπως:

  • η Σχολή Πολέμου Αεροπορίας (Σ.Π.Α.),
  • η σχολή ξένων γλωσσών (Σ.Σ.Ξ.Γ.),
  • η Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ),
  • η Σχολή Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α),
  • η Σχολή Κατώτερων Επιτελών Αεροπορίας (Σ.Κ.Ε.Α),
  • η Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού (Σ.Ε.Υ.),
  • η Σχολή Προγραμματιστών Η/Υ (Σ.Π.Η.Υ), τ
  • ο Σχολείο Αεροδιακμιδών και
  • η Σχολή Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (Σ.Ε.Α.Ν.).

Σε συνεργασία με Νοσοκομεία μπορούν να λάβουν κάποια εξειδίκευση όπως σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Χειρουργείο, Καρδιολογική Νοσηλευτική, Αιμοδοσία, Νεφρολογική Νοσηλευτική κ.α. ή ειδίκευση σε κάποια ειδικότητα όπως Χειρουργική, Παθολογική και Παιδιατρική. Επίσης οι απόφοιτοι της Σ.Α.Ν. έχουν τη δυνατότητα απόκτησης μεταπτυχιακών σπουδών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Τι είναι ο δείκτης μάζας σώματος;

Τι είναι ο δείκτης μάζας σώματος;

Ο ορισμός Δείκτης Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) είναι μια γενική ιατρική ένδειξη για τον υπολογισμό του βαθμού παχυσαρκίας ενός ατόμου ή καλύτερα από την απόκλιση του από το ιδανικό βάρος.