Ανωμαλίες -Παθήσεις Του Προσώπου

Παραμορφώσεις και δυσμορφία του προσώπου, κατάγματα των γνάθων που δεν πωρώθηκαν καθόλου ή πωρώθηκαν άσχημα, εκτεταμένος προγναθισμός, κ.λ.π.