Δερματικά Νοσήματα

Ακμή πολύμορφη με αποστημάτια, αιμαγγειώματα μεγάλα εκτεταμένα ή σε περιορισμένη έκταση (εξαιρούνται τα πολύ περιορισμένα του προσώπου), γυροειδής αλωπεκία τριχωτού κεφαλής εκτεταμένη, χρόνια κνίδωση, λεύκη εκτεταμένη σε ακάλυπτα μέρη του σώματος με επίμονες ψυχοσωματικές εκδηλώσεις, ψωρίαση, σπίλοι πολύ εκτεταμένοι του προσώπου που προκαλούν έντονη δυσμορφία ή σπίλοι 28 εκτεταμένοι που από τη θέση τους υπόκεινται σε πιέσεις ή τριβές, κ.λπ.