Εκπαίδευση

Στη Σ.Α.Ν. η εκπαίδευση χωρίζεται σε:

  • Ακαδημαϊκή εκπαίδευση
  • Στρατιωτική εκπαίδευση

Τι είναι τα ψυχομετρικά τεστ;

brane

Η Ψυχομετρική Δοκιμασία γίνεται μπροστά σε Επιτροπή Αξιωματικών. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία -tests Προσωπικότητας- και σε προφορική, για να διαπιστωθεί αν είναι κατάλληλοι για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις ή την Αστυνομία.