Εκπαίδευση

Στη Σ.Μ.Υ. η εκπαίδευση χωρίζεται σε:

  1. Ακαδημαϊκή εκπαίδευση
  2. Στρατιωτική εκπαίδευση
  3. Τεχνική εκπαίδευση

Τι είναι ο δείκτης μάζας σώματος;

Τι είναι ο δείκτης μάζας σώματος;

Ο ορισμός Δείκτης Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) είναι μια γενική ιατρική ένδειξη για τον υπολογισμό του βαθμού παχυσαρκίας ενός ατόμου ή καλύτερα από την απόκλιση του από το ιδανικό βάρος.