Στρατιωτική Εκπαίδευση

Η Στρατιωτική εκπαίδευση έχει σκοπό να γίνει ο Σπουδαστής άριστος µαχητής και διοικητής στρατιωτικών τµηµάτων, τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεµο. Ειδικότερα αποσκοπεί στην οµαλή προσαρµογή των Σπουδαστών στη στρατιωτική ζωή, την αύξηση της φυσικής αντοχής και της σωµατικής ενδυνάµωσης, την εκµάθηση χειρισµού ατοµικού οπλισµού και εκτέλεση βολών µε ελαφρά και βαρέα όπλα στην συµµετοχή σε πορείες, ασκήσεις κλπ. 

Στην στρατιωτική εκπαίδευση εντάσσονται και τα παρακάτω µαθήµατα : 

 1.Κανονισµοί 

 2.Στρατιωτική Ιστορία – Γεωγραφία  

 3.Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας

 4.Ηγεσία 

 5.Ψυχολογικές Επιχειρήσεις 

 6.Υγιεινή – Α΄ Βοήθειες

Η θερινή Στρατιωτική εκπαίδευση των Σπουδαστών της Σχολής είναι διαρκείας μέχρι 5 εβδομάδων και πραγματοποιείται, σε καταυλισμό στην περιοχή του Π.Β. Λιτόχωρου.