Εισαγωγή

  • Η επιλογή των Ικάρων γίνεται μετά από επιτυχία στα μαθήματα, κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά και ανταπόκριση στις ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες επαγγελματικής καταλληλότητας.

 

  • Ειδικότερα, όπως έχει προαναφερθεί, οι υποψήφιοι της Σχολής Ικάρων του Τμήματος Ιπταμένων κρίνονται ακατάλληλοι, εφόσον δεν πληρούν τις προδιαγραφές του εκτινασσόμενου καθίσματος, δηλαδή έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90). Επίσης, ακατάλληλοι κρίνονται όσοι ανεξαρτήτως ύψους (μέχρι 1,90) έχουν καθήμενοι ύψος κορμού μεγαλύτερο των ενενήντα επτά (97) εκατοστών του μέτρου. Το σωματικό βάρος του Ιπταμένου προσωπικού Α ́ και Β ́ κατηγορίας πρέπει να είναι σύμφωνο με τα όρια που καθορίζουν οι κατασκευαστές για το εκτινασσόμενο κάθισμα σε κάθε τύπο αεροσκάφους, με ελάχιστο βάρος τα 63,5 και μέγιστο τα 93 κιλά.

 

  • Επίσης οι υποψήφιοι του τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά 20/20 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση και δεν πρέπει να έχουν υποστεί εγχείριση για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας. Δεν πρέπει να έχουν μυωπία μεγαλύτερη από 0.25 διοπτρίες, υπερμετρωπία 1.75 διοπτρίες και αστιγματισμό 0.75 διοπτρίες σε κάθε μεσημβρινό. Επίσης, εσωφορία μέχρι 10 διοπτρίες, εξωφορία μέχρι 5 διοπτρίες, υπερφορία μέχρι μία διόπτρα και εγγύς σημείο σύγκλισης όχι μεγαλύτερο από 70 mm.