Εγκαταστάσεις

Για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής και στρατιωτικής εκπαίδευσης και της διαβίωσης των Ευέλπιδων η Σχολή διαθέτει τις παρακάτω εγκαταστάσεις:

α) Αίθουσες διδασκαλίας.

β) Εργαστήρια.

γ) Αμφιθέατρο 1200 θέσεων.

δ) Αμφιθέατρα 270 θέσεων και αμμοδόχους.

ε) Αθλητικές εγκαταστάσεις.

στ) Εστιατόρια – μαγειρεία.

ζ) Τυπογραφείο.

η) Καταλύματα Λόχων Ευελπίδων.

θ) Αίθουσα διασκεδάσεως.

ι) Θεραπευτήριο – αναρρωτήριο.