Δίπλωμα ειδίκευσης

Το Δίπλωμα Ειδίκευσης δεν είναι υποχρεωτικό για την απόκτηση πτυχίου. Οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αντικαθιστώντας τις Διδακτικές και Πιστωτικές Μονάδες των μαθημάτων Ειδίκευσης με αντίστοιχο αριθμό από μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Το Δίπλωμα Ειδίκευσης χορηγείται:


α) Στην Προπονητική των Αθλημάτων τα οποία καλύπτονται από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Αποτελεί φυσική συνέχεια της εκπαίδευσης των φοιτητών στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων και κινητικών δεξιοτήτων που έχουν σχέση με τη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης.

β) Στα γνωστικά Πεδία Ευρωστία & Υγεία (Τομέας Αθλητιατρικής και Βιολογίας της Άσκησης), Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή (Τομέας Θεωρητικών Επιστημών), Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός και Ορχηστική (Τομέας Γυμναστικής & Χορού) και Αθλητικής Διοίκησης, (Τομέας Θεωρητικών Επιστημών).
Για την απόκτηση διπλώματος Ειδίκευσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον 18 Διδακτικών Μονάδων (36 Πιστωτικών Μονάδων), οι οποίες προκύπτουν από την επιτυχή παρακολούθηση έξι (6) έως εννέα (9), προβλεπόμενων από τον Οδηγό Σπουδών, κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων.
 

Απαιτούμενες προϋποθέσεις εγγραφής σε ειδίκευση
Οι Ειδικεύσεις που αναγράφονται στο Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρονται υπό την αίρεση ότι υπάρχει μέλος ή μέλη ΔΕΠ τα οποία διδάσκουν τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων της Ειδίκευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή ενός φοιτητή σε μια από τις προσφερόμενες ειδικεύσεις αποτελεί η επιτυχής περάτωση τουλάχιστον 15 οποιωνδήποτε υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος.

1.Η Γενική Συνέλευση του αντίστοιχου Τομέα θέτει δέσμη από τέσσερα συγκεκριμένα και επιτυχώς περατωμένα μαθήματα ως επί πλέον προϋπόθεση για την παρακολούθηση κάθε Ειδίκευσης (τρία από αυτά πρέπει να είναι από τον κατάλογο των υποχρεωτικών, ενώ το τέταρτο μάθημα μπορεί να είναι από τον κατάλογο μαθημάτων επιλογής. Τα τρία αυτά υποχρεωτικά μαθήματα δύνανται να εμπεριέχονται ήδη στον κατάλογο των 15 υποχρεωτικών προαπαιτούμενων μαθημάτων). Τυχόν επιπλέον κριτήρια εισαγωγής αποφασίζονται από τον οικείο Τομέα και ανακοινώνονται στους υποψηφίους τουλάχιστον ένα έτος πριν την εφαρμογή τους. Ο κατάλογος με τους εγγεγραμμένους σε μια Ειδίκευση φοιτητές αναρτάται από το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ
στην ηλεκτρονική τάξη (e-class) και κατατίθεται στη Γραμματεία της Σχολής εντός ενός μήνα από την έναρξη των μαθημάτων.


Πρόσθετο δίπλωμα ειδίκευσης
Παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης και δεύτερης κύριας Ειδίκευσης με απόφαση του
οικείου Τομέα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επέκταση του ελάχιστου χρόνου σπουδών τουλάχιστον κατά ένα (1) εξάμηνο.

Μαρία Πεχλιβανίδου

Μαρία Πεχλιβανίδου

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ.Γιάννη Διαμαντή και στους υπόλοιπους προπονητές οι οποίοι από την πρώτη στιγμή πίστεψαν στις δυνάμεις μου και με ενθάρρυναν!! Ο δρόμος ήταν μακρύς και εμφανίστηκαν αρκετές φορές εμπόδια, όμως με τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων τελικά έφτασα στο τέλος, όπου και πάλι ήταν εκεί για εμένα, όπως και για τα άλλα παιδιά, ώστε να χαρούν μαζί μας για την επιτυχία μας!!! Πολλά μπράβο στην ομάδα Diamantis sports school και πολλά ευχαριστώ!!!

Δείτε όλα τα testimonials