Μαστορίδου Σοφία - Δημόσιες Σχέσεις

Μαστορίδου Σοφία - Δημόσιες Σχέσεις

Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων DIAMANTIS SPORTS SCHOOL

Πτυχιούχος Παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πτυχιούχος Αγγλικής φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στο τμήμα Ψυχολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κορυφαία Ομάδα

Κορυφαία Ομάδα - έκαστος στο είδος του
Γύρω από τον Γιάννη Διαμαντή εργάζονται εκλεκτοί προπονητές, γυμναστές και ειδικοί επιστήμονες, όλοι αφοσιωμένοι στο στόχο της επιτυχίας των υποψηφίων.