Βάσεις

Βάσεις Εισαγωγής

 

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
Σ.Σ.Α.Σ
Σχολή Κατηγορία Βάση 2019 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Ιατρική Σχολή Γενική Σειρά 18.674 3ο 831
Ιατρική Σχολή Ειδ.Κατηγορία 3648/α 18.254 3ο 831
Ιατρική Σχολή Ειδ.Κατηγορία 3648/β 15.815 3ο 831
Οδοντιατρική Σχολή Γενική Σειρά 18.490 3ο 836
Οδοντιατρική Σχολή Ειδ.Κατηγορία 3648/α - 3ο 836
Οδοντιατρική Σχολή Ειδ.Κατηγορία 3648/β 5.718 3ο 836
Κτηνιατρική Σχολή Γενική Σειρά 18.032 3ο 841
Κτηνιατρική Σχολή Ειδ.Κατηγορία 3648/α - 3ο 841
Κτηνιατρική Σχολή Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 3ο 841
Φαρμακευτική Σχολή Γενική Σειρά 18.542 3ο 846
Φαρμακευτική Σχολή Ειδ.Κατηγορία 3648/α - 3ο 846
Φαρμακευτική Σχολή Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 3ο 846
Σχολή Ψυχολογίας Γενική Σειρά 19.097 1ο 875
Σχολή Ψυχολογίας Ειδ.Κατηγορία 3648/α - 1ο 875
Σχολή Ψυχολογίας Ειδ.Κατηγορία 3648/β 16.358 1ο 875
Στρατολογική Σχολή Γενική Σειρά 18.735 1ο 866
Στρατολογική Σχολή Ειδ.Κατηγορία 3648/α 18.205 1ο 866
Στρατολογική Σχολή Ειδ.Κατηγορία 3648/β 17.799 1ο 866
Οικονομική Σχολή Γενική Σειρά 18.586 4ο 867
Οικονομική Σχολή Ειδ.Κατηγορία 3648/α 18.182 4ο 867
Οικονομική Σχολή Ειδ.Κατηγορία 3648/α 2.840 4ο 867

 

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Σ.Σ.Ε
Σχολή Κατηγορία Βάση 2019 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σ.Σ.Ε Όπλα Γενική Σειρά 15.737 2ο 801
Σ.Σ.Ε Όπλα Ειδ.Κατηγορία 3648/α 14.543 2ο 801
Σ.Σ.Ε Όπλα Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 801
Σ.Σ.Ε Σώματα Γενική Σειρά 17.039 2ο 806
Σ.Σ.Ε Σώματα Ειδ.Κατηγορία 3648/α 15.964 2ο 806
Σ.Σ.Ε Σώματα Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 806

 

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Σ.Μ.Υ
Σχολή Κατηγορία Βάση 2019 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σ.Μ.Υ Όπλα Γενική Σειρά 14.073 2ο 862
Σ.Μ.Υ Όπλα Ειδ.Κατηγορία 3648/α 13.213 2ο 862
Σ.Μ.Υ Όπλα Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 862
Σ.Μ.Υ Σώματα Γενική Σειρά 15.086 2ο, 4ο 863
Σ.Μ.Υ Σώματα Ειδ.Κατηγορία 3648/α 14.273 2ο, 4ο 863
Σ.Μ.Υ Σώματα Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο, 4ο 863

 

 

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλείας Σ.Α.Ν
Σχολή Κατηγορία Βάση 2019 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σ.Α.Ν Γενική Σειρά 17.580 3ο 851
Σ.Α.Ν Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.346 3ο 851
Σ.Α.Ν Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 3ο 851

 

 

Βάσεις ΕΠΑΛ

 

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Σ.Μ.Υ
Σχολή Κατηγορία Βάση 2019 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σ.Μ.Υ Όπλα Γενική Σειρά 15.845 2ο 862
Σ.Μ.Υ Όπλα Ειδ.Κατηγορία 3648/α 15.475 2ο 862
Σ.Μ.Υ Όπλα Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 862
Σ.Μ.Υ Σώματα Γενική Σειρά 16.545 2ο 863
Σ.Μ.Υ Σώματα Ειδ.Κατηγορία 3648/α 16.360 2ο 863
Σ.Μ.Υ Σώματα Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 863