Βάσεις

Γενικό Λύκειο

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
 Σχολή Ικάρων Σ.Ι.
Σχολή Κατηγορία Βάση 2019 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σ.Ι. Ιπτάμενοι Γενική Σειρά 16.833 2ο 821
Σ.Ι. Ιπτάμενοι Ειδ.Κατηγορία 3648/α 15.442 2ο 821
Σ.Ι. Ιπτάμενοι Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 821
Σ.Ι. Μηχανικοί Γενική Σειρά 18.576 2ο 826
Σ.Ι. Μηχανικοί Ειδ.Κατηγορία 3648/α 18.287 2ο 826
Σ.Ι. Μηχανικοί Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 826
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας Γενική Σειρά 18.121 2ο 827
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας Ειδ.Κατηγορία 3648/α 18.067 2ο 827
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 827

 

 

 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας Σ.Μ.Υ.Α
Σχολή Κατηγορία Βάση 2019 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Γενική Σειρά 15.537 2ο 878
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 14.534 2ο 878
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 878
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γενική Σειρά 16.304 2ο 879
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 15.671 2ο 879
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 879
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Γενική Σειρά 16.881 2ο, 4ο 880
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 15.904 2ο, 4ο 880
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο, 4ο 880

 

 

ΕΠΑΛ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας Σ.Μ.Υ.Α
Σχολή Κατηγορία Βάση 2019 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Γενική Σειρά 16.695 2ο 878
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 16.365 2ο 878
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 878
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γενική Σειρά 17.895 2ο 879
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.765 2ο 879
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 879
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Γενική Σειρά 17.990 2ο, 4ο 880
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 16.790 2ο, 4ο 880
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο, 4ο 880