Βάσεις

Γενικό Λύκειο

 

Σχολές Λιμενικού Σώματος
Σχολή Κατηγορία Βάση 2019 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Γενική Σειρά 17.723 1ο, 2ο, 4ο 881
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Ειδ.κατηγορία Α&Β 17.540 1ο, 2ο, 4ο 881
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γενική Σειρά 16.253 1ο, 2ο, 4ο 882
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Ειδ.κατηγορία Α&Β 15.874 1ο, 2ο, 4ο 882

 

ΕΠ.ΑΛ

Σχολές Λιμενικού Σώματος
Σχολή Κατηγορία Βάση 2019 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γενική Σειρά 16.985 1ο, 2ο, 4ο 882