Βάσεις Εισαγωγής

Γενικό Λύκειο

 

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν.
Σχολή Κατηγορία Βάση 2019 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Α.Ε.Ν.Πλοίαρχοι Γενική Σειρά 9.827 2ο, 4ο 817
Α.Ε.Ν.Πλοίαρχοι Πολύτεκνοι 10% 5.909 2ο, 4ο 817
Α.Ε.Ν.Πλοίαρχοι Τρίτεκνοι 3% 9.363 2ο, 4ο 817
Α.Ε.Ν.Πλοίαρχοι Ειδ. Κριτηρίων 7.373 2ο, 4ο 817
Α.Ε.Ν. Μηχανικοί Γενική Σειρά 8.468 2ο, 4ο 818
Α.Ε.Ν. Μηχανικοί Πολύτεκνοι 10% 4.846 2ο, 4ο 818
Α.Ε.Ν. Μηχανικοί Τρίτεκνοι 3% 8.089 2ο, 4ο 818
Α.Ε.Ν. Μηχανικοί Ειδ. Κριτηρίων 6.826 2ο, 4ο 818

 

ΕΠ.ΑΛ

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν.
Σχολή Κατηγορία Βάση 2019 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Α.Ε.Ν.Πλοίαρχοι Γενική Σειρά 11.775 2ο, 4ο 817
Α.Ε.Ν.Πλοίαρχοι Πολύτεκνοι 10% 9.865 2ο, 4ο 817
Α.Ε.Ν.Πλοίαρχοι Τρίτεκνοι 3% 11.550 2ο, 4ο 817
Α.Ε.Ν.Πλοίαρχοι Ειδ. Κριτηρίων 9.265 2ο, 4ο 817
Α.Ε.Ν. Μηχανικοί Γενική Σειρά 11.265 2ο, 4ο 818
Α.Ε.Ν. Μηχανικοί Πολύτεκνοι 10% 8.765 2ο, 4ο 818
Α.Ε.Ν. Μηχανικοί Τρίτεκνοι 3% 11.195 2ο, 4ο 818
Α.Ε.Ν. Μηχανικοί Ειδ. Κριτηρίων 10.845 2ο, 4ο 818