Βάσεις

Γενικό Λύκειο

 

Σχολές Αστυνομίας
Σχολή Κατηγορία Βάση 2019 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Αξιωματικών (πολίτες) Γενική Σειρά 18.241 1ο, 2ο, 4ο 869
Αξιωματικών (πολίτες) Πολύτεκνοι 10% 18.142 1ο, 2ο, 4ο 869
Αξιωματικών (πολίτες) Τρίτεκνοι 4% 18.129 1ο, 2ο, 4ο 869
Αξιωματικών (αστυνομικοί) Γενική Σειρά 18.097 1ο, 2ο, 4ο 869
Αξιωματικών (αστυνομικοί) Πολύτεκνοι 10% 17.769 1ο, 2ο, 4ο 869
Αξιωματικών (αστυνομικοί) Τρίτεκνοι 4% - 1ο, 2ο, 4ο 869
Αστυφυλάκων Γενική Σειρά 16.550 1ο, 2ο, 4ο 870
Αστυφυλάκων Πολύτεκνοι 10% 15.540 1ο, 2ο, 4ο 870
Αστυφυλάκων Τρίτεκνοι 4% 16.266 1ο, 2ο, 4ο 870

 

ΕΠ.ΑΛ

Σχολές Αστυνομίας
Σχολή Κατηγορία Βάση 2019 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Αστυφυλάκων Γενική Σειρά 16.575 1ο, 2ο, 4ο 870
Αστυφυλάκων Πολύτεκνοι 10% 16.275 1ο, 2ο, 4ο 870
Αστυφυλάκων Τρίτεκνοι 4% - 1ο, 2ο, 4ο 870