Δομημένη Ατοµική συνέντευξη

Στην ατομική συνέντευξη ο αξιολογητής προσπαθεί να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό ο/η υποψήφιος, -α ενδιαφέρεται πραγματικά για την/τις στρατιωτική/ές σχολές που επέλεξε.  Επιπλέον επιχειρεί να ανακαλύψει χαρακτηριστικά του / της υποψηφίου ή να επιβεβαιώσει όσα διαφαίνονται από τις δοκιμασίες στις οποίες συμμετείχε.

Με τις δοκιμασίες στις οποίες συμμετέχει ο υποψήφιος αναλύονται και εκτιμούνται :

  • ο ικανότητες του ατόμου (προσωπικές δυνατότητες, που μπορεί να είναι ταλέντα, κλίσεις ή προδιαθέσεις και αναπτύχθηκαν ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης κληρονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων) και
  • η προσωπικότητα του ατόμου (δηλαδή, την έμφυτη συμπεριφορά του ατόμου, σταθερά και διαχρονικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί και παγιωθεί, διαφοροποιώντας το άτομο από τους άλλους γύρω του, κ.λπ.).

Ψυχομετρική Δοκιμασία

ψυχομετρικα
Είμαστε οι μόνοι που προετοιμάζουμε τους υποψηφίους μας με εξειδικευμένους ψυχολόγους σε όλη τη διάρκεια του χρόνου για τις ψυχομετρικές εξετάσεις, τα tests προσωπικότητας και τα matrix tests.