Αποστολή

Αποστολή της Σχολής είναι η παροχή αρμονικά συνδυασμένης, επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαιδεύσεως για την κατάρτιση μονίμων Αξιωματικών με απώτερο σκοπό την κάλυψη των αναγκών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων όπως παρακάτω:

 • Υγειονομικού (Ιατροί, Κτηνίατροι, Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι)
 • Οικονομικού
 • Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ)


Η Σχολή διαιρείται σε δυο Πτέρυγες.

 • Στην πρώτη η οποία αποκαλείται Πτέρυγα Υγειονομικού εντάσσονται τα Τμήματα:
  • Ιατρικού,
  • Οδοντιατρικού,
  • Φαρμακευτικού,
  • Κτηνιατρικού, τα οποία ανήκουν στο 3ο  Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας
  •  και το Τμήμα Ψυχολόγων, το οποίο ανήκει στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

 

 • Στην δεύτερη η οποία αποκαλείται Πτέρυγα των άλλων Σωμάτων εντάσσονται τα Τμήματα:
  •  Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων του 1ου Επιστημονικό Πεδίο των Ανθρωπιστικών, Νομικών, Κοινωνικών Επιστημών  και Οικονομικού, το οποία ανήκει στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης.

Τι είναι τα ψυχομετρικά τεστ;

brane

Η Ψυχομετρική Δοκιμασία γίνεται μπροστά σε Επιτροπή Αξιωματικών. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία -tests Προσωπικότητας- και σε προφορική, για να διαπιστωθεί αν είναι κατάλληλοι για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις ή την Αστυνομία.