Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση κατανέμεται σε εξαμηνιαία και αυτοτελή μαθήματα και υλοποιείται:

  • με την παρακολούθηση διδασκαλίας,
  • διαλέξεων,
  • την εκτέλεση εργασιών και εργαστηριακών – πρακτικών ασκήσεων,
  • με εκπαιδευτικές επισκέψεις,
  • μελέτη και εξετάσεις.

 

Στόχος της Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης είναι να δώσει στους Ικάρους γνώσεις Πανεπιστημιακού επιπέδου, στον τομέα της ειδικότητας τους, καθώς και άρτια επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση στους σπουδαστές της Σ.Ι.  Παράλληλα στοχεύει στην καλλιέργεια της δημιουργικής επιστημονικής σκέψης και στην εξοικείωση με την έρευνα, ώστε ως Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας να είναι σε θέση να αφομοιώνουν γρήγορα τις εξελίξεις στη στρατηγική, την επιστήμη και την τεχνολογία.

Ο εν λόγω στόχος επιτυγχάνεται στην τάξη με τη διδασκαλία μαθημάτων Πανεπιστημιακού επιπέδου, με την πρακτική εκπαίδευση στα Εργαστήρια της Σχολής, με την εκμάθηση Ξένων Γλωσσών, με το διατιθέμενο χρόνο μελέτης, με εκπαιδευτικές επισκέψεις, καθώς επίσης  με την εκπόνηση Διπλωματικών Εργασιών από τους Τεταρτοετείς Ικάρους, συμπληρώνεται δε με σειρά Διαλέξεων Γενικής Μόρφωσης.

Τα μαθήματα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης αφορούν στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών, οι οποίες διδάσκονται στα ΑΣΕΙ και υποστηρίζουν γνωσιολογικά την εκπαίδευση των Ικάρων με σκοπό την άρτια επιστημονική τους κατάρτιση στην κατεύθυνση-ειδικότητα της επιλογής τους.

 

Ενδεικτικά μαθήματα:

 

Τμήμα Ιπταμένων:

Γενικά Μαθηματικά, Χημεία, Αεροδυναμική, Αεροπορική Ιατρική, Μετεωρολογία, Αεροναυτιλία -ΚΕΚ, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική, Μηχανική Πτήσης, Προωθητικά, Αρχ. Τηλεπικοινωνιών, Τεχνική Μηχανική, Θερμοδυναμική, Οργάνωση και Έλεγχος Παραγωγής, Επιχειρησιακή Έρευνα, Αεροναυτιλία -ΚΕΚ-Ρ/Τ, Αρχές Αεροναυπηγικής, Προωθητικά Συστήματα, Αεροναυτιλία -ΚΕΚ-Ρ/Τ, Ηλεκτρονικός Πόλεμος, Ψυχολογία- Ηγεσία, Στρατιωτική Ιστορία, Αεροπορική Μετεωρολογία, Τεχνική Εκμετάλλευση Αεροσκαφών, Πτυχία-Άδειες, Αεροπορική Ιστορία, Κοινωνιολογία, Πολ. Εθνικής Άμυνας, Αεροπορικές Επιχειρήσεις, Διοίκηση Επιτ. Καθήκοντα, Επιχειρησιακή Έρευνα

 

Τμήμα Μηχανικών:

Στο πρώτο έτος διδάσκονται κοινά μαθήματα.
Ενδεικτικά:
Γενικά Μαθηματικά, Γενική Φυσική, Σύγχρονη Φυσική, Γενική Χημεία, Τεχνική Μηχανική Ι & II, Πιθανοθεωρία, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ, Λογοτεχνία- Φιλοσοφία, Στοιχεία Δικαίου, Κοινωνιολογία, Αρχές Οικονομικής, Αρχές Πολιτικών Επιστημών, Αεροπορική Ιστορία, Αεράμυνα-Επίγεια Άμυνα- Οπλισμός, Τεχνολογία Καυσίμων- Λιπαντικών-Εκρηκτικών, Ξένη Γλώσσα

 Μετά το δεύτερο εξάμηνο, οι Ίκαροι επιλέγουν μια από τις ακόλουθες κατευθύνσεις όπου και διδάσκονται τα ανάλογα μαθήματα :

·         Μηχανικού Αεροσκαφών (Μ.Α.)

·         Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών (Μ.Τ/Η.)

·         Μηχανικού Αεροπορικών Εγκαταστάσεων (Μ.Α.Ε.)

 

Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας (ΕΑ)

Ανώτερα Μαθηματικά, Γενική Φυσική, Χημεία, Σύγχρονη Φυσική, Γενική Ηλεκτροτεχνία, Αρχές Πολιτικών Επιστημών, Στοιχεία Δικαίου, Αρχές Οικονομικής, Στρατιωτική Ιστορία, Ξένες Γλώσσες, Πολιτική Εθνικής Άμυνας, Ψυχολογία-Ηγεσία, Ηλεκτρονικές Εφαρμογές Αεράμυνας, θεωρία Κατευθύνσεως και Ελέγχου Αεροσκαφών με RADAR (& Αερ. Μετεωρολογία), θεωρία Κατευθυνόμενων Βλημάτων, Επιχειρήσεις Αεράμυνας, Ηλεκτρονικός Πόλεμος, Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Αεράμυνα-Επίγεια Άμυνα Οπλισμός .