Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Πραγματοποιείται στα παρακάτω έξι (6) τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης:

  • Ιατρικό
  • Κτηνιατρικό
  • Οδοντιατρικό
  • Φαρμακευτικό
  • Ψυχολογικό
  • Νομικής για το τμήμα Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (Σ.Σ.Ν.Σ.)
  • Οικονομικό

Οι μαθητές της Σ.Σ.Α.Σ. διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο όπως όλοι οι άλλοι φοιτητές, και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις. Διδάσκονται όλα τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μαθήματα, και κάνουν πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια και τις κλινικές του. Η Σχολή με τους αρμοδίους αξιωματικούς της Διευθύνσεως Σπουδών παρακολουθεί την Πανεπιστημιακή εκπαίδευση των Μαθητών και τις επιδόσεις τους.

Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης, τις εργάσιμες ώρες διαμένουν εντός της Σχολής πλην των ωρών όπου μεταβαίνουν στο Α.Π.Θ για να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία των πανεπιστημιακών μαθημάτων. Άδειες και έξοδοι από τη σχολή, δίνονται τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται από τον Οργανισμό της Σχολής και το πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατά τη διάρκειά τους οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να διαμένουν εκτός αυτής, με την υποχρέωση παρακολούθησης των πανεπιστημιακών μαθημάτων.
Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής στη Σχολή βαρύνουν το Δημόσιο, ενώ όλοι οι σπουδαστές λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

Μετά την αποφοίτησή τους δύνανται να μετεκπαιδευτούν σε Πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού

Τι είναι ο δείκτης μάζας σώματος;

Τι είναι ο δείκτης μάζας σώματος;

Ο ορισμός Δείκτης Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) είναι μια γενική ιατρική ένδειξη για τον υπολογισμό του βαθμού παχυσαρκίας ενός ατόμου ή καλύτερα από την απόκλιση του από το ιδανικό βάρος.