Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το τμήμα προσφέρει την δυνατότητα εκπόνησης Μεταπτυχιακών Σπουδών στον τομέα της Κινησιολογίας και  Διδακτορικού Διπλώματος στον τομέα της Φυσικής Αγωγής.