Φοίτηση

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών είναι τουλάχιστον οκτώ εξάμηνα. Για την απόκτηση του πτυχίου τους οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα, που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Τα 4 πρώτα εξάμηνα είναι κοινά για όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Στις αρχές του 5ου εξαμήνου επιλέγεται διετής κατεύθυνση, η οποία αποτελείται από 6 θεωρητικά αντικείμενα (τρία στο 5ο και 6ο εξάμηνο και τρία στο 7ο και 8ο εξάμηνο), όπως και διετής ειδικότητα (4ώρες/εβδομάδα στο 5ο και 6ο εξάμηνο, και 10ώρες/εβδομάδα στο 7ο και 8ο εξάμηνο). Επίσης, από το 5ο μέχρι και το 6ο εξάμηνο υπάρχει ένα μάθημα κορμού, η «Διδακτική στο σχολείο», το οποίο υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές/τριες. Τέλος, ολοκληρώνοντας τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να έχει παρακολουθήσει συνολικά 5 επιλεγόμενα μαθήματα. Ο/Η φοιτητής/τρια που επιλέγει να εκπονήσει διπλωματική εργασία απαλλάσσεται από δύο επιλογές και επομένως υποχρεούται να παρακολουθήσει - εκτός από τη διπλωματική εργασία - 3 μαθήματα επιλογής.

Οι εξετάσεις γίνονται προφορικά / γραπτά ή και μέσω εργασίας.

Οι φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί ως αθλητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να επιλέξουν την ειδικότητα του αθλήματος τους.

Οι τέσσερις κατευθύνσεις του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) είναι: 

  • Κλινική Κινησιολογία, 
  • Σχολική Φυσική Αγωγή,
  • Βιολογία της Άσκησης και Κλινική Εργοφυσιολογία
  • Φυσική Δραστηριότητα και Αναψυχή.

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών χωρίζονται σε πέντε ενότητες:

Α) Η πρώτη ενότητα αφορά τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (πρακτικά και θεωρητικά), μαθήματα δηλαδή που κάθε φοιτητής και φοιτήτρια είναι υποχρεωμένος να χρεωθεί και να περάσει.

Β) Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τα ελεύθερα πρακτικά μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται στα δύο πρώτα έτη σπουδών και κάθε φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει με επιτυχία 4 τέτοια μαθήματα σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του/της.

Γ) Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει τα μαθήματα ειδίκευσης. Κάθε φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει με επιτυχία τα μαθήματα μιας μονοετούς ειδίκευσης, που δίνεται από το Τμήμα. Τα μαθήματα της ειδίκευσης διαρκούν 8 ώρες/εβδομάδα για το 7ο και 8ο εξάμηνο. Στα πλαίσια της ειδίκευσης οι φοιτητές κάνουν πρακτική άσκηση στο αντικείμενο της ειδίκευσής τους, όπου αυτό επιτρέπεται.

Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν τις ειδικεύσεις που θα παρακολουθήσουν μέχρι το τέλος Μαρτίου του 6ου εξαμήνου. Για αθλήματα ειδίκευσης, για τα οποία δεν υπάρχει αντίστοιχο υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής πρέπει να έχει παρακολουθήσει το αντίστοιχο μάθημα επιλογής. Οι φοιτητές που εισήχθησαν χωρίς εξετάσεις, σαν αθλητές, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν την αντίστοιχη ειδίκευση του αθλήματος τους. Μια ειδίκευση μπορεί να διδαχθεί μόνο, όταν το Τμήμα διαθέτει το απαραίτητο διδακτικό προσωπικό.

Δ) Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει τα θεωρητικά μαθήματα επιλογής του 7ου και 8ου εξαμήνου. Η παρακολούθηση 4 τέτοιων μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στο 7ο εξάμηνο μέχρι το τέλος του 6ου εξαμήνου και στο 8ο εξάμηνο μέχρι το τέλος του 7ου εξαμήνου. Σε περίπτωση κωλυσιεργίας στη δήλωση των θεωρητικών επιλεγόμενων μαθημάτων από κάποιον φοιτητή/τρια θα υπάρξουν κυρώσεις. Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών σε μια θεωρητική επιλογή καθορίζεται με βάση τον αριθμό των φοιτητών/τριών που φοιτούν στο τέταρτο έτος.

Ε) Η πέμπτη ενότητα περιλαμβάνει τα έξι θεωρητικά μαθήματα από τις δέσμες «Παιδαγωγική» και «Άσκηση για προαγωγή της Υγείας» του 7ου και 8ου εξαμήνου. Η παρακολούθηση 2 τέτοιων μαθημάτων από κάθε δέσμη είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν τα μαθήματα των δεσμών που θα παρακολουθήσουν στο 7ο εξάμηνο μέχρι το τέλος του 6ου εξαμήνου και στο 8ο εξάμηνο μέχρι το τέλος του 7ου εξαμήνου. Ειδικά για το μάθημα της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας από τη δέσμη της «Παιδαγωγικής», το οποίο είναι απαραίτητο για την παιδαγωγική επάρκεια, ο μέγιστος αριθμός των φοιτητών ανά εξάμηνο ανέρχεται στο 50% των φοιτητών/τριών που φοιτούν στο τέταρτο έτος.

Πρόγραμμα νίκης

Πρόγραμμα νίκης
Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα που εξασφάλισε την επιτυχία σε πάνω από 5800 υποψηφίους -το πρόγραμμα του Γιάννη Διαμαντή, του γυμναστή-εκπαιδευτή που οργάνωσε την πρώτη αθλητική προετοιμασία στην Ελλάδα.