Εργαστήρια

Στο Τμήμα λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια:

1. Εργαστήριο Φυσιολογίας, Βιοχημείας, Αθλητιατρικής και Υγιεινής

2. Εργαστήριο Αθλητικής Βιομηχανικής

3. Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής

4. Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στη Φυσική Δραστηριότητα

Ψηφιακή πελματογράφηση

Ψηφιακή πελματογράφηση
Προληπτικός έλεγχος. Λύνουμε τα προβλήματα πριν προκύψουν. Μαζί με τον αθλητιατρικό έλεγχο που δωρεάν παρέχουμε στους υποψηφίους μας.